Voorwaarden workshops

Hieronder staan de voorwaarden die horen bij inschrijving/deelname aan een workshop.

Inschrijving

Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Zie ook “minimum aantal deelnemers per workshop”.
Indien er meerdere datums zijn waarop workshops op inschrijving plaatsvinden, kan een deelnemer die zich voor een van de workshops heeft opgegeven, van deelnamedatum veranderen mits er plaats is op de veranderdatum. Indien dat niet het geval is en men wil annuleren, dan gelden de regels zoals vermeld bij “Annulering”.
 

Annulering

Annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden en is zonder kosten mogelijk tot twee maanden voorafgaand aan de start van een workshop. Bij annulering binnen twee maanden voorafgaand aan de workshop, is de deelnemer opdrachtgever een bedrag verschuldigd van € 25,-. Bij annulering korter dan 1 maand voor het begin van de workshop is de deelnemer opdrachtgever het hele workshopbedrag verschuldigd. Voor de deelnemer/opdrachtgever is het mogelijk te zorgen voor vervanging door een andere deelnemer aan dezelfde workshop.

Betaling

De cursist ontvangt na aanmelding een inschrijfbevestiging en de factuur van het workshopbedrag. Na ontvangst van dit bedrag is de inschrijving definitief.

Ook is het mogelijk om een cadeaubon in te wisselen voor een workshop. Cadeaubonnen van Klei en co hebben een registratienummer, dit nummer wordt gecontroleerd bij inschrijving. Bewaar je cadeaubon en lever hem in tijdens de workshop.

Bij voortijdige beëindiging van de workshop door de deelnemer blijft altijd het volledige lesgeld verschuldigd.

Alle betalingen moeten plaatsvinden op rekeningnummer NL47INGB0008144652 t.n.v. kleienco en o.v.v. naam en datum van de workshop.

Minimum aantal deelnemers per workshop

Voor alle workshops is een minimale groepsgrootte van 4 personen bepaald. De maximale groepsgrootte verschilt per workshop en staat vermeld in het workshopaanbod. Bij onvoldoende inschrijvingen gaat een workshop niet door. De cursist ontvangt dan uiterlijk 7 dagen voordat de workshop zal plaatsvinden bericht. Het reeds betaalde lesgeld wordt dan binnen 30 dagen volledig teruggestort.

Bij meer inschrijvingen dan de maximale groepsgrootte wordt er een andere datum in overleg gepland met degenen die als laatste aanmelden. Ook bij het vastzetten van een eventuele tweede datum geldt een minimum groepsgrootte van 4 personen.

Beeldmateriaal

Tenzij uitdrukkelijk door de deelnemer aangegeven, behoudt Klei en co het recht alle beeldmateriaal gemaakt door Klei en co voor PR doeleinden te gebruiken.

• Dit voorjaar zijn er enkele aanpassingen t.a.v. de openingstijden van de winkel en het atelier.
• Ook kun je je weer aanmelden voor nieuwe (thema)workshops. Lees verder voor meer nieuws!

X