Privacyverklaring

Klei en co, gevestigd aan Hoofdstraat 160, 6061 CH Posterholt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die Klei en co verwerkt

Klei en co verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf verstrekt via het contactformulier op de website of doordat je gebruik maakt van de website.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over jouw activiteiten op deze website (voor algemene gebruikersstatistieken)
  • Internetbrowser en apparaattype (voor algemene gebruikersstatistieken)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Klei en co verwerkt

De Klei en co website verwerkt geen bijzondere/gevoelige persoonsgegevens. De Klei en co website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Klei en co kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders worden dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via anneke@kleienco.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Klei en co persoonsgegevens?

Klei en co verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang bewaart Klei en co persoonsgegevens?

Klei en co bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Klei en co hanteert de volgende maximale bewaartermijn voor persoonsgegevens: 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Klei en co verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Klei en co gebruikt

Klei en co gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Klei en co gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Klei en co hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klei en co en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar anneke@kleienco.nl.

Klei en co wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Klei en co persoonsgegevens beveiligt

Klei en co neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via anneke@kleienco.nl.

Laatst gewijzigd: maart 2021

• Dit voorjaar zijn er enkele aanpassingen t.a.v. de openingstijden van de winkel en het atelier.
• Ook kun je je weer aanmelden voor nieuwe (thema)workshops. Lees verder voor meer nieuws!

X